دارم نماز میخونم  میگم "سبحان ربی الاعلی و بحمده" پارمین داد و هوارش میره بالا که :مامان نگو سبحان من دوسش ندارم  بگو ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 32 بازدید
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
1 پست