بعله  دختر منم دوساله شد!!

باور نمیکنید؟ حق دارید منم باورم نمیشه که این گل نازم به این زودی بزرگ شده و شمع دوسالگیش را فوت میکنه!

 

البته از شیطنت هاش و بلبل زبونیاش هرچی بگم کم گفتم

خیلی شیطون و حاضر جوابه و هرچی بهش بگی ده تا جواب میده!

کتاب های قصه اش را از حفظ میخونه و بعضی وقتا همشون را باهم قاطی میکنه!و یه شعر شله قلمکار ازتوش در میاره!

پریشب یه تولد کوچولو واسش گرفتیم اما دریغ از یه عکس درست و درمون! فقط میرقصید و یه ثانیه آروم نمیگرفت تا یه عکس ازش بگیریم

حتی لباس پروانه ایش را نپوشید منم اصرار نکردم  ایشالا میریم آتلیه اونجا تو رودربایستی قرار میگیره میپوشه دوتا عکس باهاش میگیره!!!

مامانم اینا سنگ تموم گذاشتن واسش که واقعا دستشون درد نکنه

حالا بماند که بعضی های دیگه اصلا یادشون نبودکه تولد نوه اشونه!!

مهم نیست  مهم اینه که با وجود دختر شیرین زبونم خوشبخت ترین هستم!

خدا پدر و ماد ر خودم را واسم نگه داره که زیر سایه اونا هیچ غمی تو دلم ندارم!!

 این هم یه سری عکس از عکسای تولدش!

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

بعدا نوشت:

بعد از گله گذاری به آقای پدر  پریروز پدربزرگ گرامی اومدن خونمون و روی نوه اشون را بوسیدن و  کادوشون را تقدیم کردن!!

این را نوشتم که مدیون نباشم!!!هههههههههه

نگید چه عروس بدجنسیشیطان

 

لب هاش را نگاه تو روخدا! مثلا ژست گرفته واسه عکس گرفتن!