امروز عسلک من 14 ماهه شد

 

 

 خیلی شیرین تر از قبل شده و با رفتارهاش و حرکاتش دل همه را میبره. خیلی کلمات را میتونه بگه و خیلی از آنها را به طرز خنده داری ادا میکنه.

این مدت بیشتر از قبل خونه مامان فرشید میریم و پارمین با اداهاش دل اونا را شاد میکنه و خنده را هرچند لحظه ای روی لباشون مینشونه.

مثلا یکی از کاراش اینه که دائم به کلاه آقاجون (بابای فرشید) گیرمیده و اگه سرش نباشه با دست روی سرخودش اشاره میکنه و میگه آقا... نیست.( یعنی اینکه کلاه آقاجون نیست) و وقتی میپرسیم کجاست به کلاه روی جالباسی اشاره میکنه و میگه اونا...بالا.(یعنی اینکه اونهاش اون بالا ) و آقاجون را مجبور میکنه کلاهش را روی سرش بذاره!!

اینم پارمین و کلاه آقاجونش!

 

  میره کنار مبل ها میایسته و پشت سرهم میگه : بالا بالا بالا (یعنی که میخوام از مبل ها بالا برم!! البته میگه بالُ)

وقتی از خواب بیدار میشه اگه پیشش نباشم با صدای بلند صدا میکنه : مامان! مامان! و اونقدر صدامیکنه تا برم و بغلش کنم.  

 وقتی بخواد بغلش کنم پشت سرهم میگه بغل بغل. قشنگیش به اینه که حرف لام را به طرز خاصی ادا میکنه! زبانش را تو دهنش گرد میکنه و میگه!!

صدای گاو،گنجشک،خروس،ببعی،کفتروالاغ،پیشی و... ببر را به خوبی در میاره. در مورد ببر دهانش را کامل باز میکنه و دستاشو مثل پنجه های ببر بالا میاره و یه جورایی مثل ببر نعره میکشه!

مادر بزرگ فرشید گهگاه مثل صاف کردن صدا سرفه میکنه پارمین دقت کرده بهش. و هروقت ازش میپرسیم ننه چی میگه دقیقا مثل خودش میگه "اوهوم!!"

 

از کاراش هرچی بگم کم گفتم هر چیزی میگم عین طوطی تکرار میکنه

قبلا اگه با کامپیوتر کارداشتم وبیدار بود براش یه آهنگ میذاشتم و مینشوندمش پیش اسپیکر کامپیوتر یا توی بغلم و به کارم میرسیدم اما تازگیا من را میکشه و از روی صندلی بلند میکنه بعد یه پاشو بالا میگیره و جمله "بالا بالا " را آنقدر تکرار میکنه تا بنشونمش روی صندلی و اونوقت میشه صاحب موس و کیبرد و اجازه ندارم دیگه بهشون دست بزنم!!

 

 

راستی این هم عکس" پارمین" من که از وقتی موهاشو کوتاه کردیم "آرمین" شده!!

 

 

 البته من هنوز هم دست از سر کچلش بر نمیدارم و هرازگاهی موهاشو یه گل و گیره ای میزنم !

 

 

 

البته اونم منو دست خالی نمیذاره و فورا درشون میاره!!

  و آخرین خبر اینکه بالاخره خانوم خانوما طلسم را شکوندن و راه افتادن!! از پریروز تاحالا یه کمی ترسش ریخته و کم کمک راه میره البته مثل قبل دستش را میگیرم و یکی دوقدم راه میبرمش و بعد بین راه رهاش میکنم خودش میاد!