ستاره ای بدخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد

خودم میدونم ده روز از شب یلدا گذشته،

اما دلم نیومد این پست را نذارم!

شب یلدا تولد من بود 28 ساله شدم!

کادو هم گرفتم اما بهترین کادو را دخترم بهم داد

شیرین ترین و ارزشمندترین کادوی تولد

پارمین کوچولو برای اولین بار کلمه  ماما  را چند بار تکرار کرد

و من را تا اوج خدا مشعوف کرد

ای خدا ازت ممنونم  ...

 

پ ن: عکس گرفتن از این دختر داره روز به روز سخت تر میشه یاد روزایی که میشد ٣٠٠ تا عکس خوب تو یه دقه ازش بگیرم به خیر!!!اوه

٢٠ تا عکس گرفتم تا این یکی یه ذره بهتر از بقیه شد!!