درسومین روز از فصل پاییز یه اتفاق قشنگ افتاد!

روزی که مدت ها منتظرش بودم...

چی...{#emotions_dlg.e2}

دو تا مروارید مموشی من بیرون زدند!

متاسفانه خانوم اجازه ندادن از دندوناشون عکس بگیرم

فعلا اینو نقداً داشته باشین ایشالا تو اولین فرصت اگه بذاره ازش عکس میذارم!