سوژین عزیزم از یه بیماری صعب العلاج شفا پیدا کرد !لبخند خدایا شکرت !

خدایا دل هیچ مادری را با بیماری فرزندش غمگین نکن!ناراحت

خدایا تو این ماه عزیز حاجت دل همه را برآورده کن!

خدایا خیلییییییییییی بزرگی خیلییییی