اینم پارمین عزیز من که در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ ساعت ۳و۱۴ دقیقه صبح با وزن ۳۶۹۰و قد ۵۱ سانتیمتر به دنیا اومد و به ما  نشون داد که رحمت خداوند بی انتهاست!